Bezpieczne transakcje

Dlaczego lepiej jest płacić kartą?
Odpowiedź jest prosta; płatność kartą umożliwia odzyskanie pieniędzy w przypadku odwołania kursu przez przewoźnika oraz rezerwacja biletu lotniczego odbywa się w czasie rzeczywistym – natychmiast. Ma to szczególne znaczenie podczas polowań na okazje i zniżki, kiedy liczy się czas... Co jeszcze? Otóż jeszcze jedna kwestia przemawia na korzyść dokonywania płatności kartą za bilety lotnicze. W sytuacji bankructwa przewoźnika przyjmującego płatności za bilety lotnicze poprzez transakcje „kartowe”, który nie zrealizował świadczenia i jest to udowodnione, to w momencie braku możliwości wyegzekwowania roszczeń wobec takiej firmy, wierzytelności te przenoszone są na centrum rozliczeniowe obsługujące daną organizację. W systemie płatności kartami kredytowymi wykorzystywany jest tak zwany system chargeback, czyli "obciążenie zwrotne". Zatem jeżeli zostanie zrealizowana płatność za usługę, a usługa ta nie zostanie wykonana i posiadacz karty kredytowej jest w stanie to udowodnić, to przysługuje mu prawo wniesienia reklamacji. Uznanie jego roszczenia jest jednoznaczne z wykonaniem transakcji zwrotnej, czyli przekazanie takiej samej ilości środków z powrotem do dyspozycji dysponenta karty kredytowej, przy czym koszty związane z tą operacją w całości ponosi usługodawca lub centrum rozliczeniowe transakcji.
Jeszcze o jednym warto wspomnieć. Otóż chargeback dotyczy relacji: sprzedawca - centrum rozliczeniowe transakcji, a posiadacz karty bierze udziały w całym procesie jedynie pośrednio. Innymi słowy; właściciel karty nie uczestniczy w kolejnych etapach procedury odwoławczej, jest tylko autorem reklamacji i w razie jej uznania otrzymuje zwrot kosztów, dlatego z tego jeszcze powodu płatność kartą za bilety lotnicze jest wygodną formą rozliczeniową.

Jak dochodzić swoich praw?
Aby wnieś reklamację należy zwrócić się do swojego banku. Trzeba skontaktować się z jego przedstawicielem, a ten powinien poinformować zainteresowanego o dalszych krokach, czyli: jaki jest tryb i forma wniesienia monitu, jakie dokumenty należy przedstawić.
Zasada nadrzędna, to: im więcej dokumentów potwierdzających słuszność roszczeń, tym większe prawdopodobieństwo uznania postulatu.

Jaką kartą można płacić?
W systemie eCard możliwe jest wykonywanie transakcji kartami wystawionymi w ramach Visa Int. oraz MasterCard Int jak i American Express. Karty debetowe i płatnicze, czyli tzw. karty „płaskie” nie mogą być użyte do płatności za bilety lotnicze, tak samo jak karty o niestandardowych zabezpieczeniach. Innymi słowy; należy sprawdzić czy karta, którą ma być wykonana płatność na pewno jest kartą kredytową i czy nie jest wyposażona w dodatkowe zabezpieczenia. Najprostszy sposób określenia jej przydatności; karta musi być „wypukła”, czyli numer i nazwisko właściciela musi być wytłoczony.
Aby dowiedzieć się czy daną kartą elektroniczną można dokonywać płatności Online, czy jest ona przystosowana do wykonywania płatności przez Internet należy skontaktować się z bankiem, który ją wystawił.

Jak dokonać płatności kartą za bilet lotniczy?
Po wybraniu właściwego połączenia trzeba wprowadzić dane pasażerów i typ preferowanego posiłku. Następnie należy wybrać rodzaj karty: Visa, MasterCard, Maestro lub Visa, MasterCard, Dinners Club, PolCard, JCB. Po dokonaniu wybory typu karty, w okienkach domyślnie pojawią się personalia pierwszego pasażera, jako dane właściciela karty.
Następnie trzeba wprowadzić dane teleadresowe i szesnastocyfrowy numer karty, który się na niej znajduje. Kolejne dane, to data ważności podawana w kolejności: miesiąc i rok oraz kod CID dla kart American Express - cztery cyfry nad numerem karty, znajdującym się na awersie karty lub Kod CVV2 (dla kart systemu Visa Int.) oraz CVC2 (dla kart systemu MasterCard Int.) - to trzy ostatnie cyfry za numerem karty wydrukowane na pasku do podpisu znajdującym się na rewersie karty.
W przypadku kart wirtualnych kod CVV2/CVC2 podany jest na wydruku bankowym. Kod ten jest dodatkowym zabezpieczeniem transakcji dokonywanych bez faktycznej obecności karty - transakcje dokonywane za pośrednictwem Internetu, telefoniczne lub zamówienia pocztowe. Znajduje się on tylko na karcie i w systemie autoryzacyjnym banku wystawcy. Nie jest umieszczany na żadnych potwierdzeniach transakcji drukowanych z terminali POS.

Płatność za pomocą przelewu bankowego?
Płatność za bilet lotniczy przelewem bankowym, to sprawny i przejrzysty sposób rezerwacji. Transakcja może być realizowana za pośrednictwem twojego internetowego konta bankowego lub w oddziale dowolnego banku albo na poczcie.
Wybór formy płatności następuje w trakcie rezerwacji online. Po jej zakończeniu na e-mail zostają przesłane informacje niezbędne do dokonania płatności, a więc dane odbiorcy, numer rachunku bankowego i tytuł przelewu.
Płatność może być zrealizowana w złotówkach lub w euro. Najbardziej istotną kwestią, na którą trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas rezerwacji online przy opcji płatności przelewem jest fakt następujący: nie pobieramy dodatkowej opłaty za dokonanie przelewu. Dodatkowa kwota, która może się pojawić, to efekt nakładania przez tanie linie lotnicze dodatkowych opłat za dokonanie płatności za ich bilety i jest składnikiem końcowej ceny biletu. W momencie rezerwacji rejsowych linii lotniczych ten dodatkowy koszt nie występuje. W przypadku rezerwacji biletów na przeloty obsługiwane przez tanie linie lotnicze płatności należy dokonać jak najszybciej, w ciągu co najmniej 4 godzin od dokonania rezerwacji, należy skontaktować się z Infolinią pod numerem: +48 (22) 1 22 81 11 i aby uzyskać informację o połączeniach lotniczych – wybierz 1. W przypadku rezerwacji biletów na przeloty rejsowymi liniami lotniczymi system generuje datę, do której należy dokonać płatności i przesłać potwierdzenie. Jeśli nie ma możliwości dokonania płatności w wyznaczonym terminie, to należy skontaktować się z Infolinią.
Jeśli potrzebujesz pomocy, to połącz się z naszą Infolinią pod numerem: +48 (22) 2 99 22 22 - z zagranicy lub z telefonu komórkowego.

Bilety lotnicze online - zrób to!