Ubezpieczenia

Opłata za ubezpieczenie podróżne powinna zostać uiszczona przed wyjazdem. Wpłata za ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z biletu lotniczego powinna zostać uiszczona do 48 godzin od chwili zakupienia biletu lotniczego. Pakiet składający się z biletu lotniczego i ubezpieczenia można opłacić razem. Należy wtedy zsumować należność za bilet oraz ubezpieczenie, a w przelewie obowiązkowo zamieścić numery obu zamówień.

Ubezpieczenie podróżne gwarantuje
• Natychmiastową pomoc w przypadku nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku
• Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu
• Pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem lotu
• Pomoc w przypadku wcześniejszego powrotu lub konieczności przedłużenia podróży
• Pokrycie kosztów z tytułu wyrządzenia szkody osobie trzeciej
• Zwrot gotówki w przypadku napadu przy bankomacie
• Zwrot kosztów w razie nagłej rezygnacji z biletu lotniczego

Dodatkowo w ramach polisy otrzymujesz
• Ochronę podczas amatorskiego uprawiania sportów – m.in. kiedy jesteś na nartach, snowboardzie lub nurkujesz ze specjalistycznym sprzętem
• Ubezpieczenie sprzętu fotograficznego, sprzętu służącego do nagrywania i odtwarzania dźwięku oraz telefonu przenośnego na wypadek rabunku
• Wypłatę świadczeń oraz pokrycie kosztów za wypożyczenie sprzętu sportowego w przypadku zamknięcia tras narciarskich i wyciągów
• Ubezpieczenie mienia pozostawionego w miejscu zamieszkania podczas podróży
• Możliwość przedłużenia o 48h ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych

Ubezpieczenie podróżne najlepiej opłacić jak najszybciej.
W każdej chwili możesz połączyć się z naszą Infolinią pod numerem: +48 (22) 2 99 22 22. Bilety lotnicze online - zrób to!